Perspektivní uplatnění u ÚPDI

Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře vznikl 1. dubna 2017 a stále nabízí pracovní pozice, které možná zaujmou i Vás. Všeobecné informace o možnostech uplatnění najdete zde. Přehled aktuálně poptávaných pozic naleznete zde.

 

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

na služební místo

ODBORNÝ REFERENT (1205)

ODDĚLENÍ VNITŘNÍCH ZÁLEŽITOSTÍ

ODBORU KANCELÁŘE PŘEDSEDY

Předseda Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZSS“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo - odborný referent (1205) oddělení vnitřních záležitostí odboru kanceláře předsedy v oborech služby 36. Informační a komunikační technologie.

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou[1].
Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k ZSS do 9. platové třídy.
Předpokládaným dnem nástupu do služby na tomto služebním místě je 1. 3. 2018 nebo dle dohody.
Místem výkonu služby je Praha.

Další potřebné informace a dokumenty k tomuto výběrovému řízení naleznete níže.

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

na služební místo

ODBORNÝ RADA (2104)

ODDĚLENÍ PŘÍSTUPU KE DRÁZE

ODBORU PŘÍSTUPU K DOPRAVNÍ INFRASTRUKTUŘE

Předseda Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře, jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo odborný rada oddělení přístupu ke dráze odboru přístupu k dopravní infrastruktuře, a to v oborech služby: 66. Místem výkonu služby je Praha.

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.
Předpokládaným dnem nástupu do služby na služebním místě je 1. 4. 2018 nebo dle dohody.
Služební místo je zařazeno podle přílohy č. 1 k zákonu do 12. platové třídy.

Další potřebné informace a dokumenty k tomuto výběrovému řízení naleznete níže.