12.2

Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žádná rozhodnutí předsedy Úřadu o výši úhrad za poskytnutí informací doposud nebyla vydána.