Prohlášení o přístupnosti

Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře se zavazuje k zpřístupnění své internetové stránky v souladu s v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na internetovou stránku https://www.updi.cz/cs/.


Stav souladu

Tato internetová stránka je plně v souladu s v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 9. března 2021. Pro vypracování tohoto prohlášení byla použita metoda vlastního posouzení provedeného Úřadem pro přístup k dopravní infrastruktuře.


Zpětná vazba a kontaktní údaje

Stále pracujeme na tom, aby byly tyto stránky bez problémů přístupné všem uživatelům. Pokud narazíte na jakýkoli problém, dejte nám prosím vědět. Pro sdělení námětů, postřehů či informací o problémech se zobrazováním těchto stránek prosím využijte e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..


Postupy pro prosazování práva

V případě neuspokojivé odpovědi na podnět k nápravě v souladu s § 9 zákona č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací, kontaktujte příslušný orgán pro prosazování práva:


Ministerstvo vnitra
odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
Praha 4, 140 21
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.