Veřejná vyhláška vyrozumění UPDI-1065/19/ZA

Vytisknout
Kategorie: Vyhlášky a metodické pokyny Zpět

Veřejná vyhláška vyrozumění

Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře (dále jen „Úřad“) příslušný k výkonu státní správy ve věcech drah podle ustanovení § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dráhách“), vydal dne 5. 3. 2019 rozhodnutí č. j.: UPDI-0567/18-OPDI-SPR/ZA ve věci posouzení souladu Prohlášení o dráze celostátní a o veřejně přístupných vlečkách provozovaných společností České dráhy, a.s. účinného od 9. 12. 2017, v rozsahu celé přílohy č. 1.

Celý článek ve formátu PDF.

Příloha č. 1 - Rozklad účastníka řízení České dráhy, a.s.

Příloha č. 2 - Rozklad účastníka řízení Univerzita Pardubice

Vyvěšeno: 10.04.2019
Sejmuto: 25.04.2019
Číslo jednací: UPDI-1065/19/ZA
Zodpovídá: Podatelna