Rozhodnutí UPDI-0918/19/SM

Vytisknout
Kategorie: Vyhlášky a metodické pokyny Zpět

R O Z H O D N U T Í

Předseda Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře jako odvolací orgán příslušný podle § 3 a § 4 odst. 1 zákona č. 320/2016 Sb., o Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře, ve spojení s § 152 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“), rozhodovat o rozkladu proti rozhodnutí Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře vydanému v prvním stupni, v řízení o rozkladu, který podala Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IČO: 70994234, se sídlem Dlážděná 10003/7, 110 00 Praha 1 (dále jen „SŽDC“), ze dne 11. 1. 2019, č. j. 1733/2019-SŽDC-GŘ-O25 (dále jen „rozklad SŽDC“), přezkoumal rozhodnutí Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře ze dne 28. 12. 2018, č. j. UPDI-3553/18-OPEP/PI, sp. zn. UPDI-RPD0004/17, a rozhodl v řízení, jehož dalšími účastníky řízení jsou podle § 27 odst. 1 správního řádu:

  • České dráhy, a.s., IČO: 70994226, se sídlem nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1,
  • Advanced World Transport a.s., IČO: 47675977, se sídlem Hornopolní 3314/38, 702 62 Ostrava -
    Moravská Ostrava
  • PDV Railway a.s., IČO: 22792597, se sídlem Blahoslavova 937/62, 400 01 Ústí nad Labem
  • KŽC Doprava, s.r.o., IČO: 27423069, se sídlem Meinlinova 336, 190 16 Praha 9 - Koloděje

takto:

Rozhodnutí Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře ze dne 28. 12. 2018, č. j. UPDI-3553/18-
OPEP/PI, sp. zn. UPDI-RPD0004/17 se

a) podle § 152 odst. 5 ve spojení s § 90 odst. 1 písm. c) správního řádu mění tak, že se ve výroku
slova: „v rozporu s § 33 odst. 1 písm. k) zákona o dráhách“ nahrazují slovy „v rozporu s § 33
odst. 3 písm. k) zákona o dráhách“,
a
b) podle § 152 odst. 6 písm. b) ve spojení s § 90 odst. 5 správního řádu se rozklad zamítá a ve
zbývající části výroku se rozhodnutí Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře ze dne 28.
12. 2018, č. j. UPDI-3553/18-OPEP/PI, sp. zn. UPDI-RPD0004/17, potvrzuje.

 

Celý článek ve formátu PDF.

Vyvěšeno: 05.04.2019
Sejmuto: 20.04.2019
Číslo jednací: UPDI-0918/19/SM
Zodpovídá: Podatelna