Veřejná vyhláška oznámení o ukončení dokazování UPDI-0380/19-OPDI-SPR/ZA

Vytisknout
Kategorie: Vyhlášky a metodické pokyny Zpět

Veřejná vyhláška oznámení o ukončení dokazování

Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře (dále jen „Úřad“), jako orgán příslušný k výkonu státní správy ve věcech drah podle ustanovení § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, (dále jen „zákon o dráhách“), zahájil z moci úřední řízení týkající se posouzení souladu Prohlášení o dráze celostátní a o veřejně přístupných vlečkách provozovaných společností České dráhy, a. s., účinného od 9. 12. 2017, ve znění změny ze dne 21. 6. 2018 a změny ze dne 5. 11. 2018 (dále jen „Prohlášení“) se zákonem o dráhách.

Celý článek ve formátu PDF.

Vyvěšeno: 12.02.2019
Sejmuto: 27.02.2019
Číslo jednací: UPDI-0380/19-OPDI-SPR/ZA
Zodpovídá: Podatelna