Veřejná vyhláška vyrozumění UPDI-0244/19-OPDI-SPR/ŠA

Vytisknout
Kategorie: Vyhlášky a metodické pokyny Zpět

Veřejná vyhláška vyrozumění o pokračování v řízení

Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře příslušný k výkonu státní správy ve věcech drah podle ustanovení § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, (dále jen „zákon o dráhách“), Vás tímto v řízení

ve věci posouzení souladu Prohlášení o dráze celostátní a regionální platného pro přípravu jízdního řádu 2020 a pro jízdní řád 2020, účinného od 14. 12. 2018 (dále jen „Prohlášení 2020“) se zákonem o dráhách, vedeném pod sp. zn. UPDI-RPD0001/19

na základě § 65 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen „správní řád“) vyrozumívá, že v řízení přerušeném současně s výzvou k odstranění nedostatků žádosti a výzvou k úhradě správního poplatku,
se pokračuje.

Celý článek ve formátu PDF.

Vyvěšeno: 01.02.2019
Sejmuto: 16.02.2019
Číslo jednací: UPDI-0244/19-OPDI-SPR/ŠA
Zodpovídá: Podatelna