Veřejná vyhláška - usnesení - UPDI-0201/19-OPDI-SPR/ZA

Vytisknout
Kategorie: Vyhlášky a metodické pokyny Zpět

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

USNESENÍ

Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře jako orgán příslušný k výkonu státní správy ve věcech drah podle ustanovení § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, (dále jen „zákon o dráhách“), a na základě § 64 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen „správní řád“), rozhodl

takto:

řízení vedené pod sp.zn. UPDI-RPD0002/19, zahájené dnem podání, tj. 23. 1. 2019,

ve věci posouzení souladu Prohlášení o dráze celostátní a regionální platného pro přípravu jízdního řádu 2020 a pro jízdní řád 2020, účinného od 14. 12. 2018

se přerušuje

současně s výzvou k zaplacení správního poplatku č. j. UPDI-0200/19-OPDI-SPR/ZA ze dne 29. 1. 2019 a výzvou k odstranění nedostatků žádosti č. j. UPDI-0202/19-OPDI-SPR/ZA ze dne 29. 1. 2019, obě adresované společnosti České dráhy, a.s., IČO: 70994226, se sídlem Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha 1, a to až do zjednání nápravy a úhrady správního poplatku.

Účastníci řízení:

  • České dráhy, a.s., IČO: 70994226, Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha 1
  • Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IČ: 70994234, Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 11000

 

Celý článek ve formátu PDF.

Vyvěšeno: 29.01.2019
Sejmuto: 13.02.2019
Číslo jednací: UPDI-0201/19-OPDI-SPR/ZA
Zodpovídá: Podatelna