Veřejná vyhláška - usnesení - UPDI-0014/19-OPDI-SPR/ŠA

Vytisknout
Kategorie: Vyhlášky a metodické pokyny Zpět

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

USNESENÍ

Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře jako orgán příslušný k výkonu státní správy ve věcech drah podle ustanovení § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, (dále jen „zákon o dráhách“), a na základě § 64 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen „správní řád“), rozhodl

takto:

řízení vedené pod sp.zn. UPDI-RPD0001/19, zahájené dnem podání, tj. 2. 1. 2019,

ve věci posouzení souladu Prohlášení o dráze celostátní a regionální platného pro přípravu jízdního řádu 2020 a pro jízdní řád 2020, účinného od 14. 12. 2018 (dále jen „Prohlášení“)

se přerušuje

současně s výzvou k odstranění nedostatků žádosti č. j. UPDI-0013/19-OPDI-SPR/ŠA ze dne 4. 1. 2019 adresovanou společnosti KŽC Doprava, s.r.o., IČO: 27423069, Meinlinova 336, 19016 Praha 9 - Koloděje (dále jen „KŽC“), a to až do zjednání nápravy a úhrady správního poplatku.

Celý článek ve formátu PDF.

Vyvěšeno: 04.01.2019
Sejmuto: 19.01.2019
Číslo jednací: UPDI-0014/19-OPDI-SPR/ŠA
Zodpovídá: Podatelna