Veřejná vyhláška rozhodnutí UPDI-3553/18-OPEP/PI

Vytisknout
Kategorie: Vyhlášky a metodické pokyny Zpět

ROZHODNUTÍ

Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře (dále jen „ÚPDI“) jako orgán příslušný k výkonu státní správy ve věcech drah podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách (dále jen „zákon o dráhách“), rozhodl v řízení, jehož účastníky jsou Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IČO: 70994234, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 (dále jen „SŽDC“), České dráhy, a. s., IČO: 70994226, se sídlem nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 (dále jen „ČD“), Advanced World Transport a.s., IČO: 47675977, se sídlem Hornopolní 3314/38, 702 62, Ostrava - Moravská Ostrava (sále jen „AWT“), PDV Railway a. s., IČO: 22792597, se sídlem Blahoslavova 937/62, 400 01 Ústí nad Labem (dále jen „PDV“) a KŽC Doprava, s.r.o., IČO: 27423069, se sídlem Meinlinova 336, 190 16 Praha 9 – Koloděje (dále jen „KŽC“), podle § 34e odst. 1 a 3 zákona o dráhách, ve věci posouzení souladu Prohlášení o dráze celostátní a regionální platného pro přípravu jízdního řádu 2019 a pro jízdní řád 2019, účinného od 1. 12. 2017 (dále jen „Prohlášení 2019“) vydaného SŽDC, se zákonem o dráhách

 

Celý článek ve formátu PDF.

Vyvěšeno: 28.12.2018
Sejmuto: 12.01.2019
Číslo jednací: UPDI-3553/18-OPEP/PI
Zodpovídá: Podatelna