Veřejná vyhláška oznámení o ukončení dokazování UPDI-3372/18-OPDI-SPR/ŠA

Vytisknout
Kategorie: Vyhlášky a metodické pokyny Zpět

Veřejná vyhláška oznámení o ukončení dokazování

Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře (dále jen „ÚPDI“) jako orgán příslušný k výkonu státní správy ve věcech drah podle ustanovení § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách (dále jen „zákon o dráhách“), obdržel dne 11. 9. 2018 podání právnické osoby České dráhy a.s., IČO: 70994226, se sídlem nábřeží Ludvíka Svobody 1222, 110 15 Praha 1. Svým obsahem šlo o návrhy žadatele o posouzení souladu Změny č. 2 Prohlášení o dráze celostátní a regionální, platné pro přípravu jízdního řádu 2019 a pro jízdní řád 2019 č. j. 42479/2018-SŽDC-GŘ-O12 (dále jen „Změna č. 2 Prohlášení 2019“) se zákonem o dráhách.

Řízení je vedeno v rozsahu:

posouzení souladu Změny č. 2 Prohlášení 2019,

se zákonem o dráhách v rozsahu Přílohy D části C – nově vkládaného textu:
II.
Vykazování příčin narušení provozování drážní dopravy a sankční platby.

Celý článek ve formátu PDF.

Vyvěšeno: 23.11.2018
Sejmuto: 08.12.2018
Číslo jednací: UPDI-3372/18-OPDI-SPR/ŠA
Zodpovídá: Podatelna