Rozhodnutí - UPDI-0060/21/KP

Vytisknout
Kategorie: Doručování veřejnou vyhláškou Zpět

ROZHODNUTÍ

Předseda Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře jako rozkladový orgán příslušný podle § 3 a § 4 odst. 1 zákona č. 320/2016 Sb., o Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře, ve spojení s § 152 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, rozhodovat o rozkladu proti rozhodnutí Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře vydanému v prvním stupni,

v řízení o rozkladech, které podaly společnosti provozovatel dráhy České dráhy, a.s., IČO 70994226, se sídlem nábřeží Ludvíka Svobody 1222, 110 15 Praha 1 a přídělce kapacity dráhy, Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera, IČO 00216275, se sídlem Studentská 95, 532 10 Pardubice, jehož dalším účastníkem podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, je Správa železnic, státní organizace, IČO 70994234, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, přezkoumal rozhodnutí Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře ze dne 16. 10. 2020, č. j. UPDI-3768/20/UM, sp. zn. RPD005/20, a rozhodl

takto:

 

 

Celý článek ve formátu PDF.

Vyvěšeno: 08.01.2021
Sejmuto: 23.01.2021
Číslo jednací: UPDI-0060/21/KP
Zodpovídá: Podatelna