Usnesení o přerušení řízení - UPDI-4019/20/ZA

Vytisknout
Kategorie: Doručování veřejnou vyhláškou Zpět

USNESENÍ

Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře (dále jen „Úřad“), příslušný k výkonu státní správy ve věcech drah dle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách (dále jen „zákon o dráhách“), rozhodl v řízení o posouzení souladu Prohlášení o dráze celostátní a dráhách regionálních, platného pro přípravu jízdního řádu 2021 a pro jízdní řád 2021, účinného od 12. 12. 2019, ve znění změny č. 1 účinné od 17. 1. 2020, změny č. 2 účinné od 8. 4. 2020 a změny č. 3 účinné od 1. 8. 2020, vydaného Správou železnic, státní organizací pod č. j. 70496/2019-SŽDC-GŘ-O5, dle § 34e zákona o dráhách, jehož účastníky dle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“) jsou společnosti

ČD Cargo a.s., IČO 28196678, Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praha 7,

EP Cargo a.s., IČO 24721166, náměstí Hrdinů 1693/4a, 140 00 Praha 4 a

Metrans Rail s.r.o., IČO 26361485, Podleská 926, 104 00 Praha 10, zastoupené Sdružením železničních nákladních dopravců ŽESNAD CZ, z.s., se sídlem Podleská 926/5, Uhříněves, 104 00 Praha 10, IČO 05229103, substitučně zastoupené Mgr. Tomášem Tyllem, advokátem advokátní kanceláře VKS Legal advokátní kancelář, s. r. o.

a

Správa železnic, státní organizace, IČO 70994234, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 (dále jen „Správa železnic“), a další dotčené osoby ve smyslu § 27 odst. 2 správního řádu,

takto:

Řízení se přerušuje dle § 64 odst. 1 písm. c) bod 1 správního řádu.

Celý článek ve formátu PDF.

Vyvěšeno: 10.11.2020
Sejmuto: 25.11.2020
Číslo jednací: UPDI-4019/20/ZA
Zodpovídá: Podatelna