Veřejná vyhláška rozhodnutí o rozkladu - UPDI-2060/20/KP

Vytisknout
Kategorie: Doručování veřejnou vyhláškou Zpět

ROZHODNUTÍ

Předseda Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře jako odvolací orgán příslušný podle § 3 a § 4 odst. 1 zákona č. 320/2016 Sb., o Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře, ve spojení s § 152 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“), rozhodovat o rozkladu proti rozhodnutí Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře vydanému v prvním stupni v řízení o rozkladech proti všem výrokům napadeného rozhodnutí, které podal účastník řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu přídělce kapacity dráhy, společnost Správa železnic, státní organizace, IČO 70994234, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, (dále jen „Správa železnic“, „rozklad Správy železnic“) a dále společnosti:

1. METRANS, a.s., IČO 40763811, se sídlem Podleská 926/5, 104 00 Praha 10 ze dne 6. 3. 2020, (dále jen „Metrans“,)

2. EP Cargo, a. s., IČO 24721166, se sídlem náměstí Hrdinů 1693/4a, 140 00 Praha 4, č. j. 03-2020 ze dne 6. 3. 2020, (dále jen „EP Cargo“)
3. METRANS Rail, s.r.o., IČO 26361485, se sídlem Podleská 926/5, 104 00 Praha 10 ze dne 6. 3. 2020, (dále jen „Metrans Rail“)
4. RM LINES, a.s., IČO 27274489, se sídlem Jednoty 1931, 356 01 Sokolov ze dne 6. 3. 2020, (dále jen „RM Lines“)
5. ČD Cargo, a.s., IČO 28196678, se sídlem Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praha 7, č. j. 0065/2020/O25 ze dne 7. 3. 2020, (dále jen „ČDC“)
6. LTE Logistic a Transport Czechia s.r.o., IČO 27208028, se sídlem Dolní 404, 747 15 Šilheřovice, č. j. 1/UPDI/Lo/20 ze dne 8. 3. 2020, (dále jen „LTE“)
7. Rail Cargo Carrier – Czech Republic s.r.o., IČO 01569236, se sídlem Žerotínova 1132/34, 130 00 Praha 3, č. j. O-2020/082 ze dne 5. 3. 2020, (dále jen „RCC“)
8. BF Logistics s.r.o., IČO 27406911, se sídlem U Elektry 203/8, 198 00 Praha 9, č. j. PO-21/2020 ze dne 9. 3. 2020, (dále jen „BFL“)
9. Cargo Motion s.r.o., IČO 28270304, se sídlem Vinařického 116/15, Přívoz, 702 00 Ostrava, č. j. CMO/My/007/20 ze dne 9. 3. 2020, (dále jen „CMO“)
10. UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o., IČO 64049701, se sídlem Litvínov-Růžodol č. p. 4, 436 70 Litvínov ze dne 6. 3. 2020, (dále jen „Unipetrol“)

(dále jen „dopravci“ a „rozklady dopravců“). přezkoumal rozhodnutí Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře ze dne ze dne 6. 2. 2020, č. j. UPDI-0470/20/GP, sp. zn. RPD004/19, a rozhodl takto:

Celý článek ve formátu PDF.

Vyvěšeno: 21.05.2020
Sejmuto: 05.06.2020
Číslo jednací: UPDI-2060/20/KP
Zodpovídá: Podatelna