Výběrová řízení na volné pozice v pracovním a služebním poměru

Vytisknout
Kategorie: Kariéra Zpět

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pozici
MÍSTOPŘEDSEDA/MÍSTOPŘEDSEDKYNĚ ÚŘADU
PRO PŘÍSTUP K DOPRAVNÍ INFRASTRUKTUŘE
zřízeného podle zákona č. 320/2016 Sb.,
o Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře

Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře vyhlašuje výběrové řízení na pozici místopředsedy/místopředsedkyně Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře.
Místem výkonu práce je Praha.
Předpokládaným dnem nástupu do pracovního poměru je 1. února 2021 nebo den stanovený na základě dohody.
Finanční ohodnocení pozice je podle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů. Pracovní místo je zařazeno podle přílohy č. 2 do 15. platové třídy.
Požadavky kladené na uchazeče:
• občanství České republiky;
• ukončené vysokoškolské vzdělání magisterského stupně v oboru právo, právní věda nebo vzdělání technického, ekonomického zaměření;
• úplná svéprávnost;
• bezúhonnost (dle § 4 odst. 4 zákona č. 320/2016 Sb.);
• praxe minimálně 7 let v oblasti působnosti Úřadu, z toho alespoň 3 roky ve vedoucí funkci.
Výhodou je:
• delší pracovní zkušenosti nad rámec minimálních požadavků;
Upozorňujeme, že znalosti uchazeče budou prověřeny formou osobního pohovoru, popřípadě též formou písemného testu.

 

 

Celý článek ve formátu PDF.

Příloha 1 - MS Word

Příloha 2 - MS Word

Vyvěšeno: 21.12.2020
Sejmuto: 04.01.2021
Číslo jednací:
Zodpovídá: Podatelna