Vyrozumění - UPDI-0989/20/ZA

Vytisknout
Kategorie: Doručování veřejnou vyhláškou Zpět

VYROZUMĚNÍ

Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře (dále jen „Úřad“) příslušný k výkonu státní správy ve věcech drah podle ustanovení § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb.,  o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dráhách“), vydal dne 6. 2. 2020 rozhodnutí č. j.: UPDI-0470/20/GP ve věci posouzení souladu Prohlášení o dráze celostátní a regionální platného pro přípravu jízdního řádu 2020 a pro jízdní řád 2020, ve znění změn č. 1 až 3, se zákonem o dráhách. V zákonné lhůtě proti tomuto rozhodnutí podali rozklad účastníci řízení, a to

1. Správa železnic, státní organizace, IČO: 70994234, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 
2. METRANS, a.s., IČO 40763811, Podleská 926/5, 104 00 Praha 10 - Uhříněves
3. METRANS Rail s.r.o., IČO 26361485, Podleská 926, 104 00 Praha 10
4. EP Cargo, a.s., IČO 24721166, nám. Hrdinů 1693/4a, 140 00 Praha 4
5. RM LINES, a.s., IČO 27274489, Jednoty 1931, 356 01, Sokolov
6. ČD Cargo, a.s., IČO 28196678, Jankovcova 1569/2c, 17000 Praha 7 - Holešovice
7. LTE Logistik a Transport Czechia s.r.o., IČO 27208028, Dolní 404, 747 15 Šilheřovice 
8. Rail Cargo Carrier - Czech Republic s.r.o., IČO 01569236, Žerotínova 1132/34, 130 00 Praha 3
9. BF Logistics s.r.o., IČO 27406911, U Elektry 203/8, 198 00 Praha 9
10. Cargo Motion s.r.o., IČO 28270304, Vinařického 116/15, Přívoz, 702 00 Ostrava 
11. UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o., IČO 64049701, Litvínov - Růžodol č.p. 4, 436 70 Litvínov

Celý článek ve formátu PDF.

 

Rozklady účastníků řízení 1. – 11.

1. Správa železnic, státní organizace
2. METRANS, a.s.
3. METRANS Rail s.r.o.
4. EP Cargo, a.s.
5. RM LINES, a.s.
6. ČD Cargo, a.s.
7. LTE Logistik a Transport Czechia s.r.o.
8. Rail Cargo Carrier - Czech Republic s.r.o.
9. BF Logistics s.r.o.
10. Cargo Motion s.r.o.
11. UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o.

Vyjádření účastníků řízení
2. METRANS, a.s.
3. METRANS Rail s.r.o.
5. RM LINES, a.s.
8. Rail Cargo Carrier - Czech Republic s.r.o.
9. BF Logistics s.r.o.
10. Cargo Motion s.r.o.
11. UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o.

Vyvěšeno: 18.03.2020
Sejmuto: 02.04.2020
Číslo jednací: UPDI-0989/20/ZA
Zodpovídá: Podatelna