Veřejná vyhláška rozhodnutí - UPDI-0115/20/BL

Vytisknout
Kategorie: Doručování veřejnou vyhláškou Zpět

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

Předseda Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře jako odvolací orgán příslušný podle § 3 a § 4 odst. 1 zákona č. 320/2016 Sb., o Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře, ve spojení s § 152 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, rozhodovat o rozkladu proti rozhodnutí Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře vydanému v prvním stupni v řízení o rozkladu, který podal přídělce kapacity dráhy, společnost Správa železnic, státní organizace, IČO: 70994234, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, přezkoumal rozhodnutí Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře ze dne 13. 12. 2019, č. j. UPDI-3532/19/ZA, sp. zn. UPDI-RPD005/19, a rozhodl takto:


a) podle § 152 odst. 5 ve spojení s § 90 odst. 1 písm. c) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád se rozhodnutí ze dne 13. 12. 2019, č. j. UPDI-3532/19/ZA mění tak, že se ve výroku nahrazuje text: „obsahující nový výpočet složky ceny za použití přístupových komunikací pro cestující ve vlaku osobní dopravy při uplatňování ceny za užití dráhy jízdou vlaku“
textem: „v rozsahu pravidel stanovení složky ceny za použití přístupových komunikací pro cestující ve vlaku osobní dopravy při uplatňování ceny za užití dráhy jízdou vlaku“, a

b) podle § 152 odst. 6 písm. b) ve spojení s § 90 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád se rozklad zamítá a ve zbývající části výroku se rozhodnutí Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře ze dne 13. 12. 2019, č. j. UPDI-3532/19/ZA, potvrzuje.

Celý článek ve formátu PDF.

Vyvěšeno: 14.01.2020
Sejmuto: 29.01.2020
Číslo jednací: UPDI-0115/20/BL
Zodpovídá: Podatelna