Oznámení o ukončení dokazování - UPDI-0045/20/ZA

Vytisknout
Kategorie: Doručování veřejnou vyhláškou Zpět

OZNÁMENÍ O UKONČENÍ DOKAZOVÁNÍ

Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře (dále jen „Úřad“) jako orgán příslušný k výkonu státní správy ve věcech drah podle ustanovení § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách (dále jen „zákon o dráhách“), zahájil dne 5. 11. 2019 z moci úřední řízení ve věci Prohlášení o dráze celostátní a regionální platné pro přípravu jízdního řádu 2020 a pro jízdní řád 2020 (dále jen „Prohlášení o dráze SŽDC 2020“), ve znění změny č. 1, v rozsahu přílohy „C“ část C – Ceny za použití dráhy celostátní a regionálních drah provozovaných Správou železniční dopravní cesty, státní organizací, jízdou vlaku a podmínky jejich uplatnění, kapitoly II. Cenový model, a následně, dne 19. 12. 2019 řízení z moci úřední ve věci Prohlášení o dráze SŽDC 2020, ve znění změny č. 1 a 2, v rozsahu kapitoly 6.1 Principy stanovení cen.

Celý článek ve formátu PDF.

Příloha - Usnesení o společném řízení.

Vyvěšeno: 13.01.2020
Sejmuto: 28.01.2020
Číslo jednací: UPDI-0045/20/ZA
Zodpovídá: Podatelna