Veřejná vyhláška rozhodnutí - UPDI-2949/19/GP

Vytisknout
Kategorie: Doručování veřejnou vyhláškou Zpět

Rozhodnutí 

Předseda Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře jako odvolací orgán příslušný podle § 3 a § 4 odst. 1 zákona č. 320/2016 Sb., o Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře, ve spojení s § 152 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, rozhodovat o rozkladu proti rozhodnutí Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře vydanému v prvním stupni v řízení o rozkladu, který podal přídělce kapacity dráhy, společnost Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IČO: 70994234, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, přezkoumal rozhodnutí Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře ze dne 29. 8. 2019, č. j. UPDI-2377/19/ZA, sp. zn. UPDI-RPD003/19, a rozhodl takto:

 

Podle § 152 odst. 6 písm. b) ve spojení s § 90 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, se rozklad zamítá a rozhodnutí Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře ze dne 29. 8. 2019, č. j. UPDI-2377/19/ZA, sp. zn. UPDI-RPD003/19, se potvrzuje.

Celý článek ve formátu PDF.

Vyvěšeno: 31.10.2019
Sejmuto: 15.11.2019
Číslo jednací: UPDI-2949/19/GP
Zodpovídá: Podatelna