Veřejná vyhláška oznámení o ukončení dokazování - UPDI-2806/19/ZA

Vytisknout
Kategorie: Doručování veřejnou vyhláškou Zpět

OZNÁMENÍ O UKONČENÍ DOKAZOVÁNÍ

Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře, jako orgán příslušný k výkonu státní správy ve věcech drah podle ustanovení § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, (dále jen „zákon o dráhách“), pokračuje v řízení ve věci posouzení souladu Prohlášení o dráze celostátní a regionální platného pro přípravu jízdního řádu 2019 a pro jízdní řád 2019, účinného od 1. 12. 2017, v rozsahu Přílohy „C“, část C - Ceny za použití dráhy celostátní a regionálních drah provozovaných Správou železniční dopravní cesty, státní organizací, jízdou vlaku a podmínky jejich uplatnění – systém výpočtu pro stanovení ceny za použití dráhy pro jízdu vlaku, se zákonem o dráhách.

Celý článek ve formátu PDF.

Vyvěšeno: 10.10.2019
Sejmuto: 25.10.2019
Číslo jednací: UPDI-2806/19/ZA
Zodpovídá: Podatelna