Veřejná vyhláška rozhodnutí - UPDI-2548/19/BL

Vytisknout
Kategorie: Doručování veřejnou vyhláškou Zpět

Rozhodnutí

Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře, jako orgán příslušný k výkonu státní správy ve věcech drah podle ustanovení § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách (dále jen „zákon o dráhách“)
rozhodl
podle ustanovení § 23c odst. 1 zákona o dráhách
o schválení návrhu plánu omezení provozování dráhy v roce 2020
v rozsahu uvedeném v příloze


Účastníci řízení, jimž je ve správním řízení doručováno jednotlivě:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IČO: 70994234, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město
Ostatní účastníkům řízení je doručováno veřejnou vyhláškou.Odůvodnění:

Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře (dále jen „Úřad“), obdržel dne 10. 7. 2019 žádost právnické osoby Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, se sídlem Dlážděná 1003/7, 11000 Praha 1 - Nové Město, IČO: 70994234, jako provozovatele dráhy, č. j. 39853/2019-SŽDC-GR-O12, o schválení plánu omezení provozování dráhy na rok 2020. Součástí žádosti o omezení provozování dráhy byl i dokument Plán dočasných omezení kapacity na rok 2020, ve kterém byl uveden rozsah omezení provozování drážní dopravy a který tvoří přílohu tohoto rozhodnutí. Ve všech případech podrobně popsaných v příloze se jedná o nově požadovaná omezení.

Celý článek ve formátu PDF.

Příloha 1 - Plán dočasných omezení kapacity dráhy na rok 2020

Příloha 2 - Vysvětlivky zkratek

Vyvěšeno: 16.09.2019
Sejmuto: 01.10.2019
Číslo jednací: UPDI-2548/19/BL
Zodpovídá: Podatelna