Oznámení o ukončení dokazování - UPDI-2547/19/UM

Vytisknout
Kategorie: Doručování veřejnou vyhláškou Zpět

Oznámení o ukončení dokazování

Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře (dále jen „Úřad“), jako orgán příslušný k výkonu státní správy ve věcech drah podle ustanovení § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, vede podle § 34d odst. 2 zákona o dráhách řízení o posouzení ohrožení hospodářské vyváženosti osobní železniční dopravy oznámenou novou službou společnosti Leo Express s.r.o., IČO 06661572, se sídlem Řehořova 908/4, Žižkov, 130 00 Praha 3.

Celý článek ve formátu PDF.

Vyvěšeno: 13.09.2019
Sejmuto: 28.09.2019
Číslo jednací: UPDI-2547/19/UM
Zodpovídá: Podatelna