Rozhodnutí UPDI-2216/19/KP

Vytisknout
Kategorie: Doručování veřejnou vyhláškou Zpět

ROZHODNUTÍ

Předseda Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře jako odvolací orgán příslušný podle § 3 a § 4 odst. 1 zákona č. 320/2016 Sb., o Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře, ve spojení s § 152 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, rozhodl o rozkladu proti rozhodnutí Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře vydanému v prvním stupni

v řízení o rozkladu, který podal přídělce kapacity dráhy, společnost Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IČO: 70994234, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 (dále jen „SŽDC“), jehož dalším účastníkem podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, je dopravce České dráhy, a.s., IČO: 70994226, se sídlem nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 (dále jen „ČD“), proti výrokům č. 3, 5, 6, 11, 13a, 13b, 14 a 16, přezkoumal rozhodnutí Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře ze dne 24. 5. 2019, č. j. UPDI-1442/19/ZA, sp. zn. UPDI-RPD002/19, a rozhodl

takto:

Podle § 152 odst. 6 písm. b) ve spojení s § 90 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, se rozklad zamítá a rozhodnutí Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře ze dne 24. 5. 2019, č. j. UPDI-1442/19/ZA, sp. zn. UPDI-RPD002/19, se potvrzuje.

 

Celý článek ve formátu PDF.

Vyvěšeno: 09.08.2019
Sejmuto: 24.08.2019
Číslo jednací: UPDI-2216/19/KP
Zodpovídá: Podatelna