Veřejná vyhláška - Oznámení o ukončení dokazování - UPDI-2251/19/ZA

Vytisknout
Kategorie: Doručování veřejnou vyhláškou Zpět

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O UKONČENÍ DOKAZOVÁNÍ

Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře (dále jen „Úřad“) jako orgán příslušný k výkonu státní správy ve věcech drah podle ustanovení § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, (dále jen „zákon o dráhách“), zahájil z moci úřední řízení ve věci posouzení souladu Prohlášení o dráze celostátní a regionální platné pro přípravu jízdního řádu 2020 a pro jízdní řád 2020, ve znění změny č. 1 účinné od 1. 4. 2019 se zákonem o dráhách, a to v rozsahu přílohy „C“ část C – Ceny za použití dráhy celostátní a regionálních drah provozovaných Správou železniční dopravní cesty, státní organizací, jízdou vlaku a podmínky jejich uplatnění (oznámení č. j. UPDI-1740/19 /ZA ze dne 28. 6. 2019).

Celý článek ve formátu PDF.

Vyvěšeno: 08.08.2019
Sejmuto: 23.08.2019
Číslo jednací: UPDI-2251/19/ZA
Zodpovídá: Podatelna