Veřejná vyhláška - Oznámení zahájení řízení z moci úřední - UPDI-1740/19/ZA

Vytisknout
Kategorie: Vyhlášky a metodické pokyny Zpět

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ Z MOCI ÚŘEDNÍ

Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře (dále jen „Úřad“) příslušný k výkonu státní správy ve věcech drah podle ustanovení § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, (dále jen „zákon o dráhách“)
oznamuje
v souladu s ustanovením § 46 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen „správní řád“), všem známým účastníkům řízení
zahájení správního řízení z moci úřední
ve věci posouzení souladu Prohlášení o dráze celostátní a regionální platné pro přípravu jízdního řádu 2020 a pro jízdní řád 2020, ve znění změny č. 1 účinné od 1. 4. 2019 (dále jen „Prohlášení“) se zákonem o dráhách,
a to v rozsahu:
přílohy „C“ část C – Ceny za použití dráhy celostátní a regionálních drah provozovaných Správou železniční dopravní cesty, státní organizací, jízdou vlaku a podmínky jejich uplatnění,
článek III. 3 „Pro výpočet výsledných cen za použití dráhy jízdou vlaku je rozhodující skutečná vlakem projetá trasa a v případě vlaku osobní dopravy i počet jeho zastavení v místech nástupu a výstupu cestujících.“

 

Celý článek ve formátu PDF.

Vyvěšeno: 28.06.2019
Sejmuto: 13.07.2019
Číslo jednací: UPDI-1740/19/ZA
Zodpovídá: Podatelna