Pozvánka na jednání o stanovení lhůt podle článku 9 odst. 3 a 4 prováděcího nařízení Komise (EU) 2017/2177

Vytisknout
Kategorie: Informace o podmínkách přijímání dokumentů Zpět

POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ


Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře zve zástupce provozovatelů zařízení služeb a dopravců na pracovní jednání ve věci:

stanovení lhůt podle článku 9 odst. 3 a 4 prováděcího nařízení Komise (EU) 2017/2177 o přístupu k zařízením služeb
a k službám souvisejícím s železniční dopravou.

Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře má povinnost stanovit lhůtu pro odpověď provozovatele zařízení služeb na žádosti o přístup k zařízení služeb a službám do jízdního řádu a pro žádosti ad hoc. Účelem jednání Úřadu je seznámit se s názory obou stran tak, aby stanovené lhůty vyhovovaly provozovatelům služeb i dopravcům.


Jednání se uskuteční
ve čtvrtek 20. 6. 2019 od 9:00 hodin
v sídle Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře, Myslíkova 131/71, 110 00 Praha 1.


Vaše případné dotazy či návrhy můžete zasílat Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře do 18. 6. 2019 na e-mailovou adresu info@updi.cz.
Přihlašovat se můžete e-mailem na výše uvedené adrese. S cílem zajistit konstruktivní jednání jsme nuceni omezit počet účastníků na 10 osob.
Vaše účast bude možná na základě potvrzení ze strany Úřadu.

Pozvánka ve formátu PDF.

Vyvěšeno: 03.06.2019
Sejmuto: 18.06.2019
Číslo jednací:
Zodpovídá: Podatelna