Informace podle směrnice 2012/34/EU - UPDI-1500/19/UM

Vytisknout
Kategorie: Doručování veřejnou vyhláškou Zpět

Informace podle směrnice 2012/34/EU

Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře (dále jen „Úřad“), jako orgán příslušný k výkonu státní správy ve věcech drah podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, Vás na základě čl. 4 bodu 4 prováděcího nařízení komise (EU) č. 1795/2018, ze dne 20. listopadu 2018, kterým se stanoví postup a kritéria pro provedení testu hospodářské vyváženosti podle čl. 11 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/34/EU, informuje o oznámeních plánovaných nových služeb v osobní drážní dopravě, která obdržel od společnosti České dráhy, a.s., se sídlem nábřeží Ludvíka Svobody 1222, 110 00 Praha 1, IČO: 70994226.

Celý článek ve formátu PDF.

Vyvěšeno: 31.05.2019
Sejmuto: 15.06.2019
Číslo jednací: UPDI-1500/19/UM
Zodpovídá: Podatelna