Veřejná vyhláška vyrozumění - UPDI-1362/19/SM

Vytisknout
Kategorie: Doručování veřejnou vyhláškou Zpět

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA VYROZUMĚNÍ 

Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře (dále jen „Úřad“) příslušný k výkonu státní správy ve věcech drah podle ustanovení § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách (dále jen „zákon o dráhách“), vydal dne 16. 4. 2019 rozhodnutí č. j. UPDI-0985/19/ZA ve věci posouzení souladu Prohlášení o dráze celostátní a regionální platné pro přípravu jízdního řádu 2020 a pro jízdní řád 2020, účinné od 14. 12. 2018 se zákonem o dráhách, v rozsahu přílohy „C“ části C Ceny za použití dráhy celostátní a regionálních drah provozovaných Správou železniční dopravní cesty, státní organizací, jízdou vlaku a podmínky jejich uplatnění, bod IV – Cena za použití přístupových komunikací pro cestující ve vlaku osobní dopravy.

Celý článek ve formátu PDF.

Příloha - rozklad proti rozhodnutí ÚPDI

Vyvěšeno: 13.05.2019
Sejmuto: 28.05.2019
Číslo jednací: UPDI-1362/19/SM
Zodpovídá: Podatelna