Oznámení zahájení řízení - UPDI-1864/23/WJ

Vytisknout
Kategorie: Doručování veřejnou vyhláškou Zpět

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ

Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře příslušný k výkonu státní správy ve věcech drah podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách (dále jen „Úřad“ a „zákon o dráhách“), oznamuje

zahájení řízení z moci úřední

ve věci o posouzení souladu Prohlášení o dráze ve vlastnictví Svazku obcí údolí Desné, vydaného provozovatelkou dráhy, společností SART – stavby a rekonstrukce a.s., se sídlem Uničovská 2944/1B, Šumperk 78701, IČO: 25898671, s účinností od 13. 12. 2020, ve znění dodatku č.1 ze dne 29. 4. 2022, se zákonem o dráhách.

Celý článek ve formátu PDF.

Vyvěšeno: 30.05.2023
Sejmuto: 14.06.2023
Číslo jednací: UPDI-1864/23/WJ
Zodpovídá: Podatelna