Veřejná vyhláška usnesení o zastavení - UPDI-0380/23/ZA

Vytisknout
Kategorie: Doručování veřejnou vyhláškou Zpět

USNESENÍ 

Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře, příslušný k výkonu státní správy ve věcech drah podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve správním řízení vedeném pod sp. zn. OPD178/22 na základě žádosti o schválení návrhu plánu omezení provozování dráhy na rok 2023 podle § 23c odst. 1 zákona o dráhách, podané státní organizací Správa železnic, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, IČO: 70994234, rozhodl takto:

Podle § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, se řízení ve věci schválení části návrhu plánu omezení provozování dráhy na rok 2023, jehož předmětem jsou výluky číslo:

Výluka číslo: V-020665/19 • místo vyloučení: Praha–Smíchov koleje: 16, 16a, 16b, 18, 18b, 318 - 328 bez TV, 10, 10a, 12, 12a,12b, 12c, 14, 14a, 14b + TV, • místo vyloučení: Praha-Smíchov společné nádraží koleje: 8s bez TV, 1s, 3s, 5s jen TV, 2s, 4s, 6s, 7s+ TV,
• Důvod výluky: Změna konfigurace kolejiště dle projektové dokumentace,
• Období výluky: 1.4. - 31.12.; pokračování do 2024, nelze odstavovat soupravy v ŽST Praha -Smíchov

Výluka číslo: V-021019/21 • místo vyloučení: Praha-Smíchov společné nádraží koleje: 1s, 3s, 5s bez TV, 91 + TV,
• Důvod výluky: Změna konfigurace kolejiště dle projektové dokumentace, úprava ZZ
• Období výluky: 1.4. - 31.12.; jízda od/do Prahy-Žvahova úvratí

zastavuje.

Celý článek ve formátu PDF.

Vyvěšeno: 31.01.2023
Sejmuto: 15.02.2023
Číslo jednací: UPDI-0380/23/ZA
Zodpovídá: Podatelna