Oznámení o ukončení dokazování - UPDI-3739/22/ZA

Vytisknout
Kategorie: Doručování veřejnou vyhláškou Zpět

OZNÁMENÍ O UKONČENÍ DOKAZOVÁNÍ

Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře (dále jen „Úřad“) příslušný k výkonu státní správy ve věcech drah, podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, (dále jen „zákona o dráhách“), na návrh společnosti Metrans Rail s.r.o. IČO 26361485, se sídlem Podleská 926, 104 00 Praha 10, dne 12. 7. 2022 podle § 34e zákona o dráhách zahájil řízení o posouzení souladu

  • Prohlášení o dráze celostátní a dráhách regionálních, platného pro přípravu jízdního řádu 2022 a pro jízdní řád 2022 účinného od 11. 12. 2020 ve znění změn, č. j. 80929/2020-SŽ-GŘ-O5,
  • Prohlášení o dráze celostátní a dráhách regionálních, platného pro přípravu jízdního řádu 2023 a pro jízdní řád 2023 účinného od 11. 12. 2021 ve znění změn, č. j. 163021/2021-SŽ-GŘ-O5,

obě vydaná Správou železnic, státní organizací, se zákonem o dráhách, v rozsahu článku 6.2 Pravidla provozu.

Celý článek ve formátu PDF.

Vyvěšeno: 11.11.2022
Sejmuto: 26.11.2022
Číslo jednací: UPDI-3739/22/ZA
Zodpovídá: Podatelna