Veřejná vyhláška rozhodnutí v části věci - RVP 2023 - UPDI-2775/22/ML

Vytisknout
Kategorie: Doručování veřejnou vyhláškou Zpět

ROZHODNUTÍ

Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře (dále jen „Úřad“) jako orgán příslušný k výkonu státní správy ve věcech drah podle ustanovení § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách (dále jen „zákon o dráhách“),

r o z h o d l

podle ustanovení § 23c odst. 1 zákona o dráhách ve spojení s § 148 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád

o schválení části návrhu plánu omezení provozování dráhy na rok 2023, v rozsahu uvedeném v upravené příloze 2 tohoto rozhodnutí.

Celý článek ve formátu PDF.

Příloha 1 - Vysvětlivky zkratek
Příloha 2 - Plán omezení provozování dráhy na rok 2023 - upravený

Vyvěšeno: 16.09.2022
Sejmuto: 01.10.2022
Číslo jednací: UPDI-2775/22/ML
Zodpovídá: Podatelna