Veřejná vyhláška oznámení zahájení řízení - UPDI-2393/22/ML

Vytisknout
Kategorie: Doručování veřejnou vyhláškou Zpět

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ

Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře, jako orgán příslušný k výkonu státní správy ve věcech drah podle ustanovení § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách (dále jen „zákon o dráhách“), obdržel dne 20. července 2022 podání právnické osoby Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, IČ: 70994234, označené jako „Žádost o schválení plánu omezení provozování dráhy na rok 2023“, č. j. 50264/2022-SŽ-GŘ-O12 ve věci schválení návrhu plánu omezení provozování dráhy na rok 2023, v rozsahu uvedeném v příloze 2.

Dnem doručení podání, tj. 20. července 2022 bylo podle ustanovení § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“), zahájeno v této věci předmětné řízení, které je Úřadem pro přístup k dopravní infrastruktuře (dále jen „Úřad“) vedeno podle ustanovení § 23c odst. 1 zákona o dráhách. Úřad podle § 47 odst. 1 správního řádu oznamuje zahájení řízení ve věci schválení návrhu plánu omezení provozování dráhy na rok 2023.

Celý článek ve formátu PDF.

Příloha 1 - Vysvětlivky zkratek
Příloha 2 - Plán omezení provozování dráhy na rok 2023

Vyvěšeno: 28.07.2022
Sejmuto: 12.08.2022
Číslo jednací: UPDI-2393/22/ML
Zodpovídá: Podatelna