Veřejná vyhláška oznámení o ukončení dokazování - UPDI-1963/22/ZA

Vytisknout
Kategorie: Doručování veřejnou vyhláškou Zpět

OZNÁMENÍ O UKONČENÍ DOKAZOVÁNÍ

Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře (dále jen „Úřad“) příslušný k výkonu státní správy ve věcech drah, podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, (dále jen „zákona o dráhách“), obdržel dne 12. dubna 2022 podání Svazu osobních železničních dopravců, z. s., IČO: 14224500 se sídlem Křižíkova 148/34, 186 00, Praha 8, (dále jen „SVOD Bohemia“), označené jako námitka proti Prohlášení o dráze celostátní a dráhách regionálních.

Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře (dále jen „Úřad“) příslušný k výkonu státní správy ve věcech drah, podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, (dále jen „zákona o dráhách“), obdržel dne 12. dubna 2022 podání Svazu osobních železničních dopravců, z. s., IČO: 14224500 se sídlem Křižíkova 148/34, 186 00, Praha 8, (dále jen „SVOD Bohemia“), označené jako námitka proti Prohlášení o dráze celostátní a dráhách regionálních.Svým obsahem jde o návrh žadatele na posouzení souladu Prohlášení o dráze celostátní a dráhách regionálních platného pro přípravu jízdního řádu 2023 a pro jízdní řád 2023, účinného od 11. prosince 2021, č. j. 163021/2021-SŽ-GŘ-O5, zveřejněného dne 7. prosince 2021 (dále jen „Prohlášení 2023“) se zákonem o dráhách, resp. s vyhláškou č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah.

Celý článek ve formátu PDF.

Vyvěšeno: 14.06.2022
Sejmuto: 29.06.2022
Číslo jednací: UPDI-1963/22/ZA
Zodpovídá: Podatelna