Rozhodnutí UPDI-1570/22/KP

Vytisknout
Kategorie: Doručování veřejnou vyhláškou Zpět

ROZHODNUTÍ

Předseda Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře jako rozkladový orgán příslušný rozhodovat podle § 3 a § 4 odst. 1 zákona č. 320/2016 Sb., o Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře, ve spojení s § 152 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, o rozkladu proti rozhodnutí Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře vydanému v prvním stupni

v řízení o rozkladu, který podal přídělce kapacity dráhy, společnost Správa železnic, státní organizace, IČO: 70994234, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, přezkoumal rozhodnutí Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře ze dne 15. 3. 2022, č. j. UPDI-0850/22/ZA sp. zn. UPDI-OPD013/22, a rozhodl

takto:

Podle § 152 odst. 6 písm. b) ve spojení s § 90 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, se rozklad zamítá a rozhodnutí Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře ze dne 15. 3. 2022, č. j. UPDI-0850/22/ZA sp. zn. UPDI-OPD013/22, se potvrzuje.

Celý článek ve formátu PDF.

Vyvěšeno: 13.05.2022
Sejmuto: 28.05.2022
Číslo jednací: UPDI-1570/22/KP
Zodpovídá: Podatelna