Oznámení o ukončení dokazování - UPDI-1485/22/ZA

Vytisknout
Kategorie: Doručování veřejnou vyhláškou Zpět

OZNÁMENÍ O UKONČENÍ DOKAZOVÁNÍ

Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře (dále jen „Úřad“), příslušný k výkonu státní správy ve věcech drah podle ustanovení § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách (dále jen „zákon o dráhách“), obdržel dne 24. 12. 2021 podání společnosti CityRail, a.s., se sídlem Magistrů 202/16, Michle, 140 00 Praha 4, IČO 24199010, označené „Návrh na vydání rozhodnutí ve věci rozporu Prohlášení o dráze celostátní a dráhách regionálních platné pro přípravu jízdního řádu 2022 a pro jízdní řád 2022 účinné od 11. prosince 2020, č. j. 80929/2020-SŽ-GŘ-O5, ve znění pozdějších změn, vydaného Správou železnic, státní organizací. Návrh na vydání předběžného opatření.“

Celý článek ve formát PDF.

Vyvěšeno: 06.05.2022
Sejmuto: 21.05.2022
Číslo jednací:
Zodpovídá: Podatelna