Oznámení o ukončení dokazování a pokračování v řízení - UPDI-1437/22/ZA

Vytisknout
Kategorie: Doručování veřejnou vyhláškou Zpět

OZNÁMENÍ O UKONČENÍ DOKAZOVÁNÍ A POKRAČOVÁNÍ V ŘÍZENÍ

Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře, příslušný k výkonu státní správy ve věcech drah podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, (dále jen „Úřad“ a „zákon o dráhách“), vede společné řízení pod sp. zn. RPD 003/20, neboť došlo ke spojení dvou řízení, a to řízení zahájeného na návrh společnosti CityRail, a.s. IČO: 24199010, se sídlem Magistrů 202/16, Michle, 140 00 Praha 4, (ze dne 22. dubna 2020) a řízení zahájeného z moci úřední (oznámeného Úřadem dne 10. 6. 2020), ve věci posouzení souladu Prohlášení o dráze celostátní a regionální platné pro přípravu jízdního řádu 2021 a pro jízdní řád 2021, se zákonem o dráhách.

Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře, příslušný k výkonu státní správy ve věcech drah podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, (dále jen „Úřad“ a „zákon o dráhách“), vede společné řízení pod sp. zn. RPD 003/20, neboť došlo ke spojení dvou řízení, a to řízení zahájeného na návrh společnosti CityRail, a.s. IČO: 24199010, se sídlem Magistrů 202/16, Michle, 140 00 Praha 4, (ze dne 22. dubna 2020) a řízení zahájeného z moci úřední (oznámeného Úřadem dne 10. 6. 2020), ve věci posouzení souladu Prohlášení o dráze celostátní a regionální platné pro přípravu jízdního řádu 2021 a pro jízdní řád 2021, se zákonem o dráhách.

Žadatel navrhl přezkoumání a posouzení souladu Prohlášení o dráze celostátní a regionální platného pro přípravu jízdního řádu 2020 a pro jízdní řád 2020 se zákonem o drahách, konkrétně souladu Popisu zařízení služeb, č. j. 16396/2019-SŽDC-GŘ-O11, ve znění změny č. 4 účinné od 1. 4. 2020, který obsahuje podrobné informace nezbytné pro přístup k zařízením služeb a k službám souvisejícím s železniční dopravou.

Celý článek ve formátu PDF.

Vyvěšeno: 04.05.2022
Sejmuto: 19.05.2022
Číslo jednací: UPDI-1437/22/ZA
Zodpovídá: Podatelna