Oznámení zahájení řízení o obnově - UPDI-0183/22/ZA

Vytisknout
Kategorie: Doručování veřejnou vyhláškou Zpět

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O OBNOVĚ

Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře, jako orgán příslušný k výkonu státní správy ve věcech drah podle ustanovení § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, (dále jen „Úřad“ a „zákon o dráhách“), obdržel dne 12. 1. 2022 žádost právnické osoby RegioJet a.s., IČO: 28333187, se sídlem náměstí Svobody 86/17, 602 00 Brno, zastoupené JUDr. Ondřejem Doležalem, advokátem advokátní kanceláře Doležal & Partners s.r.o., označený Žádost o obnovu řízení o schválení návrhu plánu omezení provozování dráhy pro rok 2022, který byl schválen rozhodnutím Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře dne 13. 10. 2021 sp. zn. OPD164/21 č. j. UPDI-3344/21/BL.

Celý článek ve formátu PDF.

Příloha 1

Příloha 2

Žádost

 

Vyvěšeno: 14.01.2022
Sejmuto: 29.01.2022
Číslo jednací: UPDI-0183/22/ZA
Zodpovídá: Podatelna