Výroční zprávy

14.

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

  • Výroční zpráva o činnosti Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
    Rok 2020 
    Rok 2019
    Rok 2018
    Rok 2017

Zpráva o činnosti a hospodaření

Kontrolní činnost

Rozpočet

 

Přehled projednaných přestupků

Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře, ústřední orgán státní správy, zveřejňuje v souladu s § 110 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, přehled přestupků, které byly spáchány na úseku státní správy v působnosti úřadu.

Přestupky za rok 2020 ke stažení.

Přestupky za rok 2019 ke stažení.

Přestupky za rok 2018 ke stažení.