Výroční zprávy

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

  • Výroční zpráva o činnosti Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů  
    Rok 2017
    Rok 2018