Licenční smlouvy

13.1

Vzory licenčních smluv

  • Úřad žádné licence podle §14b odst. 4 zák. 106/1999 Sb. neuzavírá.

     

13.2

Výhradní licence

  • Žádné výhradní licence podle §14b odst.4 zák. 106/1999 Sb. nebyly poskytnuty.