Metodika pro provádění testu hospodářské vyváženosti smlouvy o veřejných službách pro služby od jízdního řádu 2020/2021

ÚPDI jako regulační subjekt podle čl. 55 Směrnice oprávněný na základě § 34d zákona o dráhách rozhodovat o převažujícím účelu osobní drážní dopravy a oprávněný rozhodovat ve věci ohrožení hospodářské vyváženosti osobní drážní dopravy provozované na základě smlouvy o veřejných službách, vydává v souladu s čl. 4 odst. 2 a čl. 14 prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/1795 ze dne 20. listopadu 2018, kterým se stanoví postup a kritéria pro provedení testu hospodářské vyváženosti podle čl. 11 směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2012/34/EU, tuto metodiku pro provádění testu hospodářské vyváženosti smlouvy o veřejných službách.

Celý článek ve formátu PDF.

Priloha 1 Oznameni_o_planovane_nove_sluzbe_formular_od 2020..xlsx

Priloha 2 Zadost_o_test_hosp._vyvazenosti__formular_od 2020.xlsx