8.1

Seznamy hlavních dokumentů

Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře má zpracován Interní protikorupční program a Etický kodex

 

8.2

Rozpočet

ÚPDI má samostatnou rozpočtovou kapitolu 373 Státního rozpočtu České republiky. Ta je součástí zákona o státním rozpočtu, který na kalendářní rok schvaluje Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky. Návrh rozpočtu zpracovává předseda Úřadu ve spolupráci s Ministerstvem financí.

 

Rozpočet kapitoly 373 Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře naleznete zde. K žádné změně celkových příjmů a výdajů rozpočtu v průběhu roku nedošlo.

 

Údaje o čerpání státního rozpočtu jsou uvedeny ve Zprávách o činnosti a hospodaření Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře.