Poradní orgány

Rozkladová komise

Podle § 152 odst. 3 správního řádu předseda Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře jmenoval rozkladovou komisi. Ta je poradním orgánem předsedy a předkládá mu návrhy na rozhodnutí o rozkladu.

 

Rozkladová komise – aktuální složení

Externí pracovníci:

Mgr. Martina Postupová předsedkyně rozkladové komise 
Ing. Jitka Kotásková tajemnice rozkladové komise
Mgr. Šárka Homfray  
Ing. Martin Jacura, Ph.D.  
Mgr. Věra Ondračková  
JUDr. Ing. Josef Staša, CSc.  
Mgr. Jan Vévoda, Ph.D.  
JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D.  

 

 Zaměstnanci ÚPDI:

Mgr. et Mgr. Jitka Boudná, M.A.  

 

Rozkladová komise - výdaje za rok 

2017 - celkem 101.640,- Kč

2018 - celkem 195.400,- Kč