Vedení úřadu

V čele Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře je předseda Ing. Pavel Kodym, který byl jmenován do funkce usnesením vlády č. 121 z 15. února 2017.
Jeho životopis naleznete zde.

foto predseda

       předseda ÚPDI