Perspektivní uplatnění u ÚPDI

Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře vznikl 1. dubna 2017 a stále nabízí pracovní pozice, které možná zaujmou i Vás. Všeobecné informace o možnostech uplatnění najdete zde. Přehled aktuálně poptávaných pozic naleznete zde.

 

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

na služební místo
ODBORNÝ RADA (2102)
ODDĚLENÍ PŘÍSTUPU KE DRÁZE
ODBORU PŘÍSTUPU K DOPRAVNÍ INFRASTRUKTUŘE

Předseda Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře, jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo odborný rada (2102) oddělení přístupu ke dráze odboru přístupu k dopravní infrastruktuře, a to v oboru služby: 66. Doprava. Místem výkonu služby je Praha.

Další potřebné informace a dokumenty k tomuto výběrovému řízení naleznete níže.