Perspektivní uplatnění u ÚPDI

Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře vznikl 1. dubna 2017 a stále nabízí pracovní pozice, které možná zaujmou i Vás. Všeobecné informace o možnostech uplatnění najdete zde.

 

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

na služební místo
VRCHNÍ RADA (2001)
ŘEDITEL 
ODBORU PŘÍSTUPU K DOPRAVNÍ INFRASTRUKTUŘE (1. kolo)

Předseda Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře, jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní rada (2001) ředitel odboru přístupu k dopravní infrastruktuře, a to v oboru služby:
66. Doprava.
Místem výkonu služby je Praha.

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.
Předpokládaným dnem nástupu do služby na služebním místě je 1. duben 2019 nebo dle dohody.
Služební místo je zařazeno podle přílohy č. 1 k zákonu do 14. platové třídy.

Další potřebné informace a dokumenty k tomuto výběrovému řízení naleznete níže.