Metodika pro posuzování hlavního účelu mezinárodní osobní dopravy a hospodářské vyváženosti smlouvy o veřejných službách pro služby zahájené před jízdním řádem 2020/2021

Dne 11. 1. 2019 byla vyhlášena nová metodika. Více informací najdete v sekci Informace a metodické pokyny.