Informace k udělování výjimek z požadavků stanovených prováděcím nařízením Komise (EU) 2017/2177

Dne 11. 1. 2019 byla vyhlášena nová metodika. Více informací najdete v sekci Informace a metodické pokyny.