Výběrové řízení na služební místo vrchní rada ředitel odboru přístupu k dopravní infrastruktuře

Dne 20. 2. 2019 bylo vyhlášeno výběrové řízení na služební místo vrchní rada ředitel odboru přístupu k dopravní infrastruktuře (2001).
Veškeré informace naleznete v sekci
Kariéra.

Veřejná vyhláška oznámení o ukončení dokazování

Dne 12. 2. 2019 byla vyhlášena veřejná vyhláška oznámení o ukončení dokazování UPDI-0380/19-OPDI-SPR/ZA. Více informací najdete v sekci Úřední deska.

Veřejná vyhláška rozhodnutí o rozkladu

Dne 11. 2. 2019 byla vyhlášena veřejná vyhláška rozhodnutí UPDI-0375/19-OPDI-SPR/ZA. Více informací najdete v sekci Úřední deska.

Pozvánka na vzájemné setkání v úterý 12. 3. 2019

Více informací najdete v sekci Vyhlášky a metodické pokyny.

Informace k udělování výjimek z požadavků stanovených prováděcím nařízením Komise (EU) 2017/2177

Dne 11. 1. 2019 byla vyhlášena nová metodika. Více informací najdete v sekci Informace a metodické pokyny.

Metodika pro posuzování hlavního účelu mezinárodní osobní dopravy a hospodářské vyváženosti smlouvy o veřejných službách pro služby zahájené před jízdním řádem 2020/2021

Dne 11. 1. 2019 byla vyhlášena nová metodika. Více informací najdete v sekci Informace a metodické pokyny.

METODIKA PRO PROVÁDĚNÍ TESTU HOSPODÁŘSKÉ VYVÁŽENOSTI SMLOUVY O VEŘEJNÝCH SLUŽBÁCH pro služby od jízdního řádu 2020/2021

Dne 11. 1. 2019 byla vyhlášena nová metodika. Více informací najdete v sekci Informace a metodické pokyny.

Oznámení o plánované nové službě v osobní drážní dopravě

Dne 7.2.2018 bylo zveřejněno oznámení o plánované nové službě v osobní drážní dopravě. Podrobné informace naleznete v sekci Úřední deska.