Oznámení o plánované nové službě v osobní drážní dopravě

Dne 6. 2. 2022 byla zveřejněna oznámení o plánované nové službě v osobní drážní dopravě. Podrobné informace naleznete zde.

Veřejná vyhláška usnesení o zastavení

Dne 31. 1. 2023 byla vyhlášena veřejná vyhláška usnesení o zastavení - UPDI-0380/23/ZA. Více informací najdete v sekci Úřední deska.

Posouzení stávajících vnitrostátních předpisů ERA 

Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře zveřejňuje pro informaci citované odstavce nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/796 o Agentuře Evropské unie pro železnice a o zrušení nařízení (ES) č. 881/2004.

Nařízení včetně výkladového stanoviska v českém a anglickém jazyce najdete v sekci Metodické pokyny, stanoviska a úkony.

Upozornění pro účastníky – soudní řízení v agendách Úřadu

Úřad se s ohledem na článek 56 odst. 11 směrnice 2012/34/EU a s cílem posílit povědomí účastníků o soudních řízeních rozhodl tomuto tématu věnovat část svých stránek. Obecné informace o řízeních a jejich přehled naleznete v sekci Státní správa a kontrola.

Upozornění pro provozovatele vleček - oznamovací povinnost

Dne 15. 1. 2020 nabyla účinnosti některá ustanovení novely zákona o drahách č. 367/2019 Sb., na jejichž základě došlo mimo jiné i k novelizaci § 22a zákona 266/1994 Sb., o drahách (dále jen „zákon o dráhách“). S tím souvisí také změna způsobu stanovení, zda se jedná o vlečku veřejně přístupnou nebo veřejně nepřístupnou. Veškeré informace naleznete v sekci Státní správa a kontrola.