Oznámení o plánované nové službě v osobní drážní dopravě

Dne 18. 6. 2021 byla zveřejněna oznámení o plánované nové službě v osobní drážní dopravě. Podrobné informace naleznete zde.

Setkání s dopravci ze dne 16. 6. 2021

Dne 16. června 2021 proběhlo v Praze v kulturním sále železniční stanice Praha hlavní nádraží druhé vzájemné setkání Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře se zástupci provozovatelů drah, dopravců, odesílatelů a cestujících. Všem účatníkům děkujeme. Prezentované informace najdete zde.

Upozornění pro účastníky – soudní řízení v agendách Úřadu

Úřad se s ohledem na článek 56 odst. 11 směrnice 2012/34/EU a s cílem posílit povědomí účastníků o soudních řízeních rozhodl tomuto tématu věnovat část svých stránek. Obecné informace o řízeních a jejich přehled naleznete v sekci Státní správa a kontrola.

Upozornění pro provozovatele vleček - oznamovací povinnost

Dne 15. 1. 2020 nabyla účinnosti některá ustanovení novely zákona o drahách č. 367/2019 Sb., na jejichž základě došlo mimo jiné i k novelizaci § 22a zákona 266/1994 Sb., o drahách (dále jen „zákon o dráhách“). S tím souvisí také změna způsobu stanovení, zda se jedná o vlečku veřejně přístupnou nebo veřejně nepřístupnou. Veškeré informace naleznete v sekci Státní správa a kontrola.