Upozornění na chybně uvedené datum nabytí právní moci u rozhodnutí RPD001/19

Upozorňujeme, že na našich webových stránkách v sekci Rozhodnutí vydaná podle zákona o dráhách - 2019, bylo u rozhodnutí k Posouzení Prohlášení o dráze 2020, příloha "C", část C - KŽC Doprava, s.r.o., chybně uvedeno datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Nyní je datum opraveno na správný termín, tj. 2. 8. 2019. Omlouváme se za nedopatření.