Veřejná vyhláška oznámení o ukončení dokazování

Dne 15. 8. 2022 byla vyhlášena veřejná vyhláška oznámení o ukončení dokazování - UPDI-2628/22/GP. Více informací najdete v sekci Úřední deska.

Veřejná vyhláška oznámení o ukončení dokazování

Dne 15. 8. 2022 byla vyhlášena veřejná vyhláška oznámení o ukončení dokazování RPV 2023 - UPDI-2643/22/ML. Více informací najdete v sekci Úřední deska.

Veřejná vyhláška rozhodnutí

Dne 11. 8. 2022 byla vyhlášena veřejná vyhláška rozhodnutí o rozkladu - UPDI-2581/22/KP. Více informací najdete v sekci Úřední deska.

Výběrové řízení na služební místo odborného rady oddělení přístupu ke službám

Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře, Myslíkova 171/31, Praha 1, přijme na služební místo odborného radu do oddělení přístupu ke službám.

Více informací najdete v sekci Úřední deska.

Upozornění pro účastníky – soudní řízení v agendách Úřadu

Úřad se s ohledem na článek 56 odst. 11 směrnice 2012/34/EU a s cílem posílit povědomí účastníků o soudních řízeních rozhodl tomuto tématu věnovat část svých stránek. Obecné informace o řízeních a jejich přehled naleznete v sekci Státní správa a kontrola.

Upozornění pro provozovatele vleček - oznamovací povinnost

Dne 15. 1. 2020 nabyla účinnosti některá ustanovení novely zákona o drahách č. 367/2019 Sb., na jejichž základě došlo mimo jiné i k novelizaci § 22a zákona 266/1994 Sb., o drahách (dále jen „zákon o dráhách“). S tím souvisí také změna způsobu stanovení, zda se jedná o vlečku veřejně přístupnou nebo veřejně nepřístupnou. Veškeré informace naleznete v sekci Státní správa a kontrola.